دسته: michelle obama

Posted in contagion feature Kevin Smith Mallrats sequel michelle obama Movie News Theater re-openings tiger king

بحران زندان ببر میشل اوباما؛ تئاترها دوباره باز می شوند

در جمع بندی اخبار فیلم امروز: تئاترها شروع به بازگشایی می کنند ، اما ایالات مختلف قوانین بسیار متفاوتی دارند. سه زندانی در اثر شیوع…

Continue Reading