دسته: Michael Covino

Posted in Advice Charles Beale Directing feature filmmaking Jake Bowen Jess Jacklin Kyle Marvin Michael Covino Movie News News of the World producing screenwriting sundance The Climb tom hanks

مشاوره مایکل کووینو و کایل ماروین از سازندگان صعود

مایکل کووینو و کایل ماروین در کمدی دوچرخه سواری خود بازیگران بسیاری داشتند صعود. آنها در این فیلم که کووینو کارگردانی آن را بر عهده…

Continue Reading
Posted in Kyle Marvin Michael Angelo Covino Michael Covino Movie News The Climb

تبدیل The Climb به یک ویژگی مورد نیاز بسیاری از جعبه های سیب است

مایکل کووینو نویسنده و بازیگر همكار (در كنار كایل ماروین) و كارگردان فیلم است صعود. کووینو و ماروین اولین ویژگی خود را از تک آهنگ…

Continue Reading