دسته: Michael Covino

Posted in Kyle Marvin Michael Angelo Covino Michael Covino Movie News The Climb

تبدیل The Climb به یک ویژگی مورد نیاز بسیاری از جعبه های سیب است

مایکل کووینو نویسنده و بازیگر همكار (در كنار كایل ماروین) و كارگردان فیلم است صعود. کووینو و ماروین اولین ویژگی خود را از تک آهنگ…

Continue Reading