دسته: Maury Terry

Posted in David Berkowitz feature Joshua Zemen Maury Terry Movie News Murder Netflix new york city serial killer Sons of Sam

کارگردان Netflix’s Sons of Sam داستان چگونگی آشنایی او با موری تری را بازگو می کند

اگر خود را یک فرد متعصب واقعی جنایت می دانید ، پس احتمالاً با دیوید برکوویتس و ولگردی که در دهه 1970 گریبان شهر نیویورک…

Continue Reading
Posted in David Berkowitz Joshua Zemen Maury Terry Movie News Murder Netflix new york city serial killer Sons of Sam

Sons of Sam Director نتفلیکس در سقوط از سوراخ خرگوش موری تری

اگر خود را یک فرد متعصب واقعی جنایت می دانید ، پس احتمالاً با دیوید برکوویتس و ولگردی که در دهه 1970 گریبان شهر نیویورک…

Continue Reading