دسته: Martin Sheen

Posted in amy adams feature Gina Prince-Bythewood how to license music Martin Sheen Movie News The Old Guard

نحوه مجوز موسیقی؛ پنجره جدید امی آدامز

در Rundown News News امروز: چگونه موسیقی را برای فیلم خود مجاز کنیم؛ یک فیلم تاخیری امی آدامز یک پنجره باز می یابد. کاملاً جدید…

Continue Reading