دسته: Marie-Andrée Leclerc

Posted in Bangkok BBC Bikini Killer Charles Sobhraj India Marie-Andrée Leclerc Movie News Netflix thailand The Serpent

زندگی واقعی ماری-آندری لکلرک اکنون کجاست؟

Netflix و BBC One’s مار داستان واقعی قاتل محکوم چارلز صبحراج و دوست دخترش ، ماری-آندره لکلرک را روایت می کند. Leclerc در زندگی واقعی…

Continue Reading
Posted in Bangkok BBC Bikini Killer Charles Sobhraj India Marie-Andrée Leclerc Movie News Netflix thailand The Serpent

زندگی واقعی ماری-آندری لکلرک اکنون کجاست؟

ماری-آندره لکلرک دوست دختر قاتل مشهور چارلز صبحراج بود ، همچنین به عنوان “قاتل بیکینی” – یا “مار” شناخته می شود ، جایی که سریال…

Continue Reading