دسته: Madonna

Posted in Diablo Cody Madonna Movie News

مادونا و دیابلو کودی در حال کار روی یک فیلمنامه هستند

“وقتی در خانه ای با آسیب های متعدد گیر کرده اید ، چه می کنید؟” قبل از جواب دادن مادونا در یك فیلم جدید در…

Continue Reading