دسته: Mad Max

Posted in Fury Road Mad Max Mad Max: Fury Road Mark Ruffalo Matt Damon Movie News Roger Corman

بازسازی جاده Fury؛ مشاوره حقوقی؛ ممنون ، راجر کورمان

در خلاصه اخبار امروز فیلم: چه زمانی Mad Max: Fury Road هیچ آغاز یا پایان نداشت. راجر کورمان الهام بخش اکنون بیش از هر زمان…

Continue Reading
Posted in Anya Taylor-Joy Claire Mathon Emmys Delayed Furiosa Mad Max Movie News Portrait of a Lady on Fire woody allen

بررسیهای وودی آلن؛ برنامه های دیوانه حداکثر؛ چک ها می آیند

ما خلاصه اخبار امروز فیلم را نگه می داریم: فصل امیس به تعویق می افتد. بروزرسانی فیلم های سنگین ، از بتمن به دیوانه مکس…

Continue Reading