دسته: Mad Max: Fury Road

Posted in Fury Road Mad Max Mad Max: Fury Road Mark Ruffalo Matt Damon Movie News Roger Corman

بازسازی جاده Fury؛ مشاوره حقوقی؛ ممنون ، راجر کورمان

در خلاصه اخبار امروز فیلم: چه زمانی Mad Max: Fury Road هیچ آغاز یا پایان نداشت. راجر کورمان الهام بخش اکنون بیش از هر زمان…

Continue Reading
Posted in feature Mad Max: Fury Road Movie News

Fury Road تیراندازی را متوقف کرد و هیچ شروع و خاتمه ای نداشت

Mad Max: Fury Roadجورج میلر و تهیه کننده داگ در حال حاضر به عنوان یکی از بهترین فیلم های دهه گذشته ، در دسامبر 2012…

Continue Reading