دسته: Luke cage

Posted in amy schumer feature Jackie brown King of New York Laurence Fishburne Luke cage Movie News Quentin Tarantino Wesley Snipes

چرا کوئنتین تارانتینو در یک فیلم مارول درباره قفس قفس قفل شد

مدت ها قبل از فیلم های مارول بر سیاره زمین ، کوئنتین تارانتینو در خواب بود که لوک کیج را به روی پرده سینما بیاورد…

Continue Reading