دسته: Long Weekend

Posted in Finn Witrock Long Weekend Movie News Steve Basilone Zoe Chao

کارگردان Long Weekend داستان واقعی را الهام بخش از فیلم می گوید

استیو باسیلون ایده فیلم جدیدش را گرفت آخر هفته طولانی از زنی که مدت کوتاهی با او پرواز می کرد در حالیکه شش هفته ملاقات…

Continue Reading