دسته: Lizzie Borden

Posted in elizabeth olsen Lizzie Borden Lizzie Olsen Movie News Shiv So I Married an Axe Murderer Succession

لیزی اولسن با لیزی بوردن دیدار می کند. ریخته گری جانشین؛ ABQ صعودی

الیزابت اولسن در نقش یک قاتل متهم به تبر بازی خواهد کرد. الكساندر اسكارسگارد می پیوندد جانشینی به عنوان یک مرد تکنولوژی تهاجمی. برایان تایری…

Continue Reading