دسته: Lisa Edelstein

Posted in BendFilm Diedrich Bader feature Festivals film festival day James Le Gros Lisa Edelstein Oregon Oxford Film Festival Phoenix

نمایش ققنوس ، نمایش Oregon برای روز جشنواره فیلم 11 آوریل Boests Fests

دوستداران فیلم می توانند با شرکت در یک نمایش مجازی از فیلم مستقل ، از جشنواره های فیلم مختص COVID-19 حمایت کنند ققنوس ، اورگان…

Continue Reading