دسته: Lessons

Posted in First Draft how-to Lessons Rod Serling Screencraft screenwriting Television The Twilight Zone writing

30 درس فیلمنامه نویسی از خالق راد سریال خالق منطقه گرگ و میش

در اینجا نکاتی درباره فیلمنامه نویسی منتشر شده است منطقه گرگ و میش متفکر راد سرلینگ ، اولین بار به عنوان بخشی از “اولین پیش…

Continue Reading