دسته: Less Than Zero

Posted in American Psycho Bret Easton Ellis Buckley Less Than Zero Movie News Podcasts Robert Mallory The Shards The Trawler

برت ایستون الیس داستان جدید سریال قاتل سریال The Shards را در پادکست سریال سازی می کند

برای شش قسمت آخر پادکست او ، روانی آمریکایی نویسنده برت ایستون الیس خوانندگان را با داستان اوایل دهه 1980 بچه های دبیرستان لس آنجلس…

Continue Reading