دسته: Legal advice

Posted in Articles - Moviemaking coronavirus cover-19 David A. Pierce film crew under 10 Legal advice shoot with small crew slamdance

آیا می توانید الان با یک خدمه کوچک فیلم بسازید؟ برخی از مشاوره حقوقی خوب

دادستان دیوید آ. پیرس ، که ستون وکالت را برای آن می نویسد فیلمساز و مشاور جشنواره فیلم Slamdance است ، روز پنجشنبه مشاوره حقوقی…

Continue Reading
Posted in baby Yoda feature free legal Legal advice legal help Movie News Quarantine film contest

کمک حقوقی رایگان؛ مسابقه فیلم قرنطینه؛ بچه Yoda ارائه می دهد

در اخبار فیلم امروز: مقاله نویس حقوقی ما در ساعت 11 بامداد امروز PT ، یک کلینیک حقوقی رایگان ، آزاد برای همه ارائه می…

Continue Reading