دسته: Larry Hama

Posted in Ali G AT&T hbo Larry Hama Movie News Prince Sacha Baron Cohen When Doves Cry

AT & T ‘Dismal Failure’؛ دیدار مجدد دا علی G؛ چشم مار صحبت می کند

AT&T از بین می رود ، HBO را خراب نمی کند. ساکا بارون کوهن بازیگران گروه را جمع می کند علی ج شو برای جایزه…

Continue Reading