دسته: Kitten With a Whip

Posted in Ann-Margret feature Festivals film festivals john waters Kitten With a Whip Night of the Lepus Provincetown Film Festival Wellfleet

در Drive-In ، ژوئیه 2020

جان واترز جمعه شب گفت: “من فیلم آموزش و پرورش خود را در مرحله اجرا قرار داده ام ، و امشب ، شما هم” ،…

Continue Reading
Posted in Ann-Margret feature john waters Kitten With a Whip Movie News Night of the Lepus Provincetown Film Festival Wellfleet

در Drive-In ، ژوئیه 2020

جان واترز جمعه شب گفت: “من تحصیلات فیلم خود را به مرحله اجرا رسانده ام و امشب نیز تو خواهم بود.” وی واترز گفت جمعه…

Continue Reading
Posted in Ann-Margret john waters Kitten With a Whip Movie News Night of the Lepus Provincetown Film Festival Wellfleet

جان واترز و قاتلان خرگوش: شبی در حال حرکت ، ژوئیه 2020

جان واترز جمعه شب گفت: “من تحصیلات فیلم خود را به مرحله اجرا رسانده ام و امشب نیز تو خواهم بود.” وی واترز گفت جمعه…

Continue Reading