دسته: Kindergarten Cop

Posted in book recommendations; surviving the silence Charlie Kaufman feature I'm thinking of ending things Kindergarten Cop Movie News

چارلی کافمن جدید؛ دفترچه های تابستانی کتاب؛ سرگرمی امکان پذیر است

Movie News Rundown: اولین نگاه به فیلم جدید چارلی کافمن من به فکر پایان دادن به چیزها هستم؛ توصیه های کتاب تابستانی از مدیر مهتاب،…

Continue Reading
Posted in Arnold Schwarznegger Kindergarten Cop Movie News

پلیس مهد کودک در Portland با توجه به نگرانی بیش از حد لغو شد

وی ادامه داد: “زیرا علیرغم آنچه فیلم نشان می دهد ،” در واقعیت ، مدارس پلیس را تغییر نمی دهند. پلیس مدارس را تغییر می…

Continue Reading
Posted in amy adams Angelique Perrin Censorship Kindergarten Cop Movie News Mulan tenet

مولان به دیزنی +؛ خود سانسور؛ پلیس محور مهد کودک

در Rundown اخبار فیلم امروز: مولان اکنون بخشی از یک آزمایش بزرگ دیزنی است. پندار هالیوود نسبت به سانسورهای دولت چین طنزآمیز و غم انگیز…

Continue Reading