دسته: Justice League; The Industry

Posted in DTF feature Justice League; The Industry metropolitan Movie News Superman IV

Superman IV چگونه شکست خورد؛ متروپولیتن در 30؛ ویدئو DTF

در گزارش اخبار فیلم امروز: چگونه سوپرمن چهارم، فیلمی که در آن مورگان فریمن ظاهر نمی شود ، مورگان فریمن را به یک ستاره تبدیل…

Continue Reading