دسته: Julian Sands

Posted in feature Julian Sands Movie News Painted Bird Telluride UTA wga

اخبار فیلم: فیلم سازی چریکی در یک بیماری همه گیر؛ افکار تلورید؛ برنده شدن برای نویسندگان؟

در جمع بندی اخبار امروز فیلم: جشنواره فیلم نشویل بصورت آنلاین می گذرد. تلورید تازه لغو شده می خواهد ما راجع به وضعیت جهان فکر…

Continue Reading
Posted in feature Julian Sands Movie News Petr Kotlar The Painted Bird

چرخش وحشتناک Julian Sands را در این کلیپ تماشا کنید

“من به سمت جذب شدم نقاشی شده پرنده جولیان ساندز می گوید ، بخاطر بی پروایی ، آشکار اما نهایتا بازنگری تحمل استقامت انسان ،…

Continue Reading