دسته: Jude Law

Posted in 2021 Complete Guide to Making Movies Jude Law martha marcy may marlene Movie News sean durkin The Nest

شان دورکین یک روش مثبت برای نوشتن پیدا کرد. او از آن برای لانه استفاده نکرد

شان دورکین ، نویسنده و کارگردان به کارگردانی مشترک بازگشت لانه، پیگیری او تا سال 2011 مارتا مارسی می مارلین. در این ویژگی ، شان…

Continue Reading
Posted in Captain Hook feature Flash Gordon Joe and Anthony Russo Jude Law Movie News Russo Bros Russo Brothers

برادران روسو + فلش گوردون؛ تئاتر = کلیساها؟

در اخبار فیلم امروز Rundown: وضعیت جشنواره های فیلم شخصی در سراسر جهان. ما با برادران روسو در مورد فیلم فرقه 1980 صحبت کردیم فلش…

Continue Reading