دسته: Journalist

Posted in filmmaker Jon Ossoff Journalist Movie News

جون اوسوف شغل فیلم خود را بازی می کند ، ترجیح می دهد روزنامه نگار نامیده شود

جون اوسوف ، که به نظر می رسد بسیار نزدیک به دستیابی به کرسی سنا در جورجیا است که به دموکرات ها امکان کنترل کنگره…

Continue Reading