دسته: Joshua Leake

Posted in Audrey Hepburn Borat Golden Globes Jon Hamm Joshua Leake Sacha Baron Cohen The Rundown

شب بزرگ بورات ؛ آیا باید به پورتلند نقل مکان کنید؟ شام با ‘هپبورن’

در گزارش اخبار فیلم امروز: برخی از طرفدارانبورات پیش بینی های گلدن گلوب ؛ برندگان Slamdance؛ پورتلند اینتل؛ یک غذاخوری دوست داشتنی می رود صبحانه…

Continue Reading
Posted in Emptys Hugh Jackman Josh Leake Joshua Leake Podcasts Portland Film Festival Rose Byrne Steve Jobs

جوشوا لیک جشنواره فیلم پورتلند در مورد نوآوری از طریق شیوع همه گیر

جوشوا لیک ، بنیانگذار جشنواره فیلم پورتلند ، از اشتراک اعتبار خود خوشحال است. به هر یک از نوآوری های اخیر جشنواره – از تماشای…

Continue Reading