دسته: Jon Ossoff

Posted in feature Jon Ossoff Jordan Peele Movie News Studiofest

جون اوسوف ، فیلمساز ؛ جردن پیله در مورد ترک بازیگری StudioFest

در خلاصه داستان اخبار فیلم امروز: جون اوسوف قبل از کاندیداتوری برای سنا در جورجیا یک سازنده فیلم بود جوردن پیل برای ترک بازیگری قیاس…

Continue Reading
Posted in filmmaker Jon Ossoff Journalist Movie News

جون اوسوف شغل فیلم خود را بازی می کند ، ترجیح می دهد روزنامه نگار نامیده شود

جون اوسوف ، که به نظر می رسد بسیار نزدیک به دستیابی به کرسی سنا در جورجیا است که به دموکرات ها امکان کنترل کنگره…

Continue Reading