دسته: John Schlesinger

Posted in Dustin Hoffman exclusive midnight cowboy feature John Schlesinger Jon Voight Midnight Cowboy Movie News

گزیده ای اختصاصی از تیراندازی گاوچران نیمه شب

فیلم John Schlesinger’s 1969 گاوچران نیمه شب در تصویر صریح اما دلسوزانه یک روسپی مرد ، جو باک (جون وویت) و یک مرد شیطان صفت…

Continue Reading