دسته: Joel Schumacher

Posted in Ewan McGregor Halston Joel Schumacher Movie News Netflix Rory Culkin

آیا جوئل شوماخر در هالستون نتفلیکس است که جوئل شوماخر است؟

پنج قسمت Netflix هالستون سریال های محدود جزئیات ظهور و سقوط طراح مد نمادین ، ​​بی نظیر آمریکایی معروف به Ultrasuede ، حضور مکرر در…

Continue Reading
Posted in Jason Patric Joel Schumacher Kiefer Sutherland Michael Emerson Movie News The Lost Boys Twitter

مردم نسبت به سالن های فیلم و پسران گمشده به دلیل این توییت ویروسی نوستالژی دارند

ممکن است بخواهید ناهار خود را از نظر کرم و کرم بررسی کنید ، زیرا تعداد زیادی وجود دارد پسران گمشده دلتنگی در جریان است….

Continue Reading
Posted in Jason Patric Joel Schumacher Kiefer Sutherland Michael Emerson Movie News The Lost Boys Twitter

مردم به دلیل این توییت ویروسی نسبت به پسران گمشده نوستالژی دارند

ممکن است بخواهید ناهار خود را از نظر کرم و کرم بررسی کنید ، زیرا تعداد زیادی از آنها وجود دارد پسران گمشده دلتنگی در…

Continue Reading
Posted in Ewan McGregor Halston Joel Schumacher Movie News Netflix Rory Culkin

آیا جوئل شوماخر در هالستون نتفلیکس است که جوئل شوماخر است؟

پنج قسمت Netflix هالستون سریال های محدود جزئیات ظهور و سقوط طراح مد نمادین ، ​​بی نظیر آمریکایی معروف به Ultrasuede ، حضور مکرر در…

Continue Reading