دسته: Joe Talbot

Posted in Joe Talbot Miami Film Festival Movie News The Last Black Man in San Francisco

درسهایی از آخرین مرد سیاه پوست مدیر کارگردان سان سانفرانسیسکو ، جو تالبوت

جو تالبوت نویسنده-کارگردان پشت برنده ساندنس است آخرین مرد سیاه پوست در سانفرانسیسکو، که بهترین دوست دوران کودکی وی جیمی ناموفق است. این نکات مشاوره…

Continue Reading