دسته: Joe Pesci

Posted in David Ferrie JFK Joe Pesci Movie News The Irishman

نقش جو پسکی که به ایرلندی ها و JFK پیوند می زند: دیوید فری

یکی از سورئال ترین لحظات در ایرلندی زمانی به دست می آید که شخصیت جو پسی از یک زاغه هموفیبی استفاده می کند تا به…

Continue Reading