دسته: Joe Berlinger

Posted in Cecil Hotel feature Jeffrey Epstein Joe Berlinger Q QAnon Ron Watkins The Rundown woody allen

آیا ران واتکینز گای Q است؟ آلن و اپشتین ؛ تعهد HFPA

در Movie News Rundown امروز: یک سند جدید سعی می کند “Q” پشت QAnon را از حالت نقاشی درآورد. هتل سیسیل مدیر از مردم می…

Continue Reading
Posted in Amy Price Cecil Hotel cyberbullying docuseries Elisa Lam Joe Berlinger los angeles Morbid Movie News Netflix Pablo Vergara true crime web sleuth

مدیر هتل سیسیل می خواهد بینندگان از نمایش مزاحمت سایبری را متوقف کنند

مدیر اسناد معروف نتفلیکس صحنه جنایت: ناپدید شدن در هتل سیسیل می خواهد بینندگان مزاحمت سایبری را که در این برنامه با آنها مصاحبه شده…

Continue Reading