دسته: Joanna Harcourt-Smith

Posted in errol morris feature Joanna Harcourt-Smith My Psychedelic Love Story Podcasts Timothy Leary

ارول موریس در داستان عشق روانگردان من با جوانا هارکورت اسمیت

جوانا هاركورت اسمیت ، محور مستند جدید Errol Morris داستان عشق روانگردان من، افراد جالب بی شماری را که در دهه 1960 و 70 زندگی…

Continue Reading