دسته: JFK

Posted in Amend: The Fight for America Brown v. Board of Education Civil Rights Civil Rights Act Civil Rights Movement George Wallace JFK John F Kennedy Jr. Lincoln Martin Luther King MLK Movie News Netflix Segregation

چرا JFK برای کمک به جنبش حقوق مدنی مردد بود

اگرچه جان اف کندی به عنوان یکی از مترقی ترین روسای جمهور ایالات متحده شناخته می شود ، اسناد جدید تاریخی Netflix از ویل اسمیت…

Continue Reading
Posted in David Ferrie JFK Joe Pesci Movie News The Irishman

نقش جو پسکی که به ایرلندی ها و JFK پیوند می زند: دیوید فری

یکی از سورئال ترین لحظات در ایرلندی زمانی به دست می آید که شخصیت جو پسی از یک زاغه هموفیبی استفاده می کند تا به…

Continue Reading