دسته: Jerry Maguire

Posted in Cameron Crowe Cuba Gooding Jr. Jerry Maguire Jodie Foster Me to Play Regina King slamdance The Rundown

جودی فاستر؛ ماموریت: غیرممکن: تغییر یافته یک پیشنهاد Slamdance

در گفتگوی خبری فیلم امروز: مصاحبه ای جالب از جودی فاستر در مورد تمام زندگی حرفه ای خود. ماموریت غیرممکن برنامه های خود را تغییر…

Continue Reading