دسته: Jean-Luc Godard

Posted in Clint Eastwood Jean-Luc Godard Nomadland Van Quentin Tarantino SAG The Rundown

گدار بازنشسته (به زودی) ؛ بسته بندی کلینت ایستوود SAG آن را در حال حرکت نگه می دارد

در خلاصه داستان اخبار فیلم امروز: ژان لوک گدار دو مورد دیگر می گوید و بس! همکار 90 ساله کلینت ایستوود دروس “ماچو” می دهد….

Continue Reading
Posted in Dennis Hopper I'm a Stranger Here Myself Jean-Luc Godard Movie News Myron Meisel Nicca Ray Nicholas Ray Rebel Without A Cause The Industry We Can't Go Home Again

وقتی نیکلاس ری فیلم دانشجویی ساخت … در 61 سالگی

ژان لوک گدار در سال 1957 نوشت: “سینما نیکلاس ری است.” شورش بدون علت، آنها شب زنده داری می کنند و در یک مکان تنها،…

Continue Reading