دسته: Jaws

Posted in Brian Dennehy contagion Driveways Jaws Movie News Steven Soderbergh

RIP برایان دنیه؛ سودربرگ به نجات

در جمع بندی اخبار امروز فیلم: سرایت استفان سودربرگ ، کارگردان ، هیئت مدیره جدیدی را برای کمک به بازگشت هالیوود به کار خود در…

Continue Reading
Posted in Jaws jaws location jaws locations Movie News the ultimate jaws location guide

راهنمای فک ها ساخت مکانهای تعاملی 3D Ultimate JAWS

آرواره ها طرفداران خوشحال می شوند: سه هوادار سخت مرگ نهایی Google Earth را در بزرگترین داستان کوسه تا کنون گفته اند. در اینجا پیوندی…

Continue Reading