دسته: Jane Austen

Posted in Autumn De Wilde Emma feature Jane Austen Movie News

پاییز د وایلد کارگردان اما با الهام از باله و الیوت اسمیت بود

امابه کارگردانی پاییز د وایلد ، یکی از چندین فیلم است که در اوایل امروز با تقاضای فیلم اکران می شود. در این قطعه شخص…

Continue Reading