دسته: Irwin Winkler

Posted in Goodfellas Henny Youngman Irwin Winkler Movie News Scorsese SEO tracking shot

چگونه عکس ردیابی Goodfellas به صورت خنده دار خاموش شد

سه دقیقه خداحافظ ردیابی شات که ما را به کلوپ شبانه کوپاکابانا می برد و نشان می دهد اعتبار گانگستر هنری هیل یکی از محبوب…

Continue Reading