دسته: interview

Posted in (In)Visible Portraits documentary feature interview Interviews racism

نامه عشق و آموزش مجدد

فداکاری برای (در) پرتره های قابل مشاهده ، جدید مستند Oge Egbuonu ، آن را “نامه ای عاشقانه به زنان سیاه پوست و آموزش برای…

Continue Reading