دسته: internet mysteries

Posted in Capital Chuck Norris Conan O'Brien Donald Trump internet mysteries Movie News Texas Ranger Walker

بله ، آن صدای جیر جیر چاک نوریس واقعی است و نه ، او در پایتخت نبود

چاک نوریس روز سه شنبه هنگامی که ویدیویی از مردی ظاهر شد که شباهت زیادی به ستاره اکشن در شورش های پایتخت ایالات متحده داشت…

Continue Reading