دسته: InstaBAND

Posted in InstaBAND Movie News music licensing

مدیر InstaBAND باب رز درباره اینکه چه چیزی را باید هنگام صدور مجوز موسیقی بدانیم

مستند InstaBAND نگاه می کند چگونه هنرمند موسیقی معاصر در یک بازار موسیقی دیجیتال که در آن پادشاه است ، حرکت می کند. در این…

Continue Reading