دسته: indie

Posted in Covid-19 David Pierce indie indie film Movie News

چرا ایندی فیلم می تواند از مزایای استودیوهای مهم در COVID-19 برخوردار باشد

دیوید A. پیرس ، وکیل دادگستری گفت: COVID-19 چالش های جدیدی را برای تولید فیلم به وجود می آورد ، اما فیلمسازان ایندیهو ممکن است…

Continue Reading