دسته: indie law

Posted in Cinema Law indie law Movie News Richard Prince social media viral video who owns your work?

ویدیوی شما تازه ویروسی شد. آیا مطمئن هستید که مالک آن هستید؟

در طول دهه گذشته ، چشم انداز سرگرمی دچار تغییر لرزه ای شده است. البته کانال های سنتی برای کشف استعدادها هنوز وجود دارند –…

Continue Reading
Posted in indie law Movie News

پنج راه تولید کنندگان سایه سرمایه گذاران Bilk

من نمونه های زیادی از تولیدکنندگان را دیده ام که سرمایه گذاران را مورد هجوم قرار می دهند ، به طوری که احساس می کنم…

Continue Reading