دسته: IMAX

Posted in IMAX Movie News No Time to Die tenet

فرصتی برای مردن نیست و اصولاً مجبور شدیم دوربین های IMAX یکسانی را به اشتراک بگذاریم

اصول، امروز افتتاح می شود ، از بسیاری جهات مانند یک فیلم جیمز باند زمان ساز احساس می شود. و همچنین ممکن است نگاه کن…

Continue Reading