دسته: IMAX

Posted in Callboard Fulldome IMAX Movie News Planetarium

آیا Fulldome می تواند IMAX بعدی باشد؟ ما درون قالب بزرگ مقیاس می رویم

بسیاری از ما با احساس راحتی در یک سالن سینما فاصله زیادی داریم. اما وقتی برمی گردیم ، پس از ماه ها تماشای صفحه نمایش…

Continue Reading
Posted in IMAX Movie News No Time to Die tenet

فرصتی برای مردن نیست و اصولاً مجبور شدیم دوربین های IMAX یکسانی را به اشتراک بگذاریم

اصول، امروز افتتاح می شود ، از بسیاری جهات مانند یک فیلم جیمز باند زمان ساز احساس می شود. و همچنین ممکن است نگاه کن…

Continue Reading