دسته: Idris Elba

Posted in Concrete Cowboy feature Idris Elba Jay Merawi Gerima Movie News Obinna Nwachukwu Residue

باقی مانده ، احتیاط و تلاش برای بازگشت دوباره به خانه (پادکست)

یک فیلمساز جوان سیاه پوست به نام جی سعی می کند دوباره به خانه برود باقیمانده، اولین فیلم جدید Merawi Gerima. اما ممکن است خانه…

Continue Reading
Posted in Captain America feature Free Music for Film Idris Elba Movie News wga

ادریس البا در مورد هشدارهای محتوا؛ موسیقی رایگان برای فیلم شما

در Rundown News News امروز: ادریس البا در مورد چگونگی پرداختن به تصاویر گذشته از نژاد پرستی روی صفحه؛ در اینجا موسیقی رایگان برای فیلم…

Continue Reading