دسته: Herskowitz

Posted in Ashland International Film Festival Bruce Campbell Evil Dead Herskowitz Movie News

جشنواره مستقل فیلم اشلند با آتش سوزی و بیماری همه گیر مبارزه می کند

ریچارد هرسکوویتز ، مدیر هنری جشنواره مستقل فیلم اشلند ، اهل نیویورک است و هرگز خود را در حال کوچ به یک شهر 20 هزار…

Continue Reading