دسته: Heavy Metal Parking Lot

Posted in Heavy Metal Parking Lot Movie News Podcasts We Summon the Darkness

تماشای “ما احضار تاریکی” پارکینگ فلزی سنگین “

Darknes را احضار می کنیمکارگردان مارک مایرز با تأیید این نکته که یکی از تأثیرات هیجان شیطان و وحشت شیطانی وی مستند مستعفی “پارکینگ سنگین…

Continue Reading