دسته: Harold Lloyd

Posted in A Quiet Place emily blunt Fantastic 4 Harold Lloyd Norman Lloyd The Rundown

امیلی بلانت احساس می کند که “غرق” توسط Superhero Films است. در ستایش سهام کم

امیلی بلانت نه تنها فیلم ابرقهرمانی نمی سازد بلکه به طور کلی آنها را دوست ندارد. داستان بیرون ثابت می کند که فیلم ها به…

Continue Reading