دسته: Hannah Olson

Posted in Covid-19 Diamond Princess Hannah Olson hbo Movie News Pandemic The Last Cruise

The Last Cruise Director اولین “سپر انسانی” در مورد Pandemic در مورد Diamond Princess

هانا اولسون ساخت مستند آینده HBO را شروع کرد ، آخرین سفر دریایی ، درست در هنگام ورود ایالات متحده به اولین انسداد COVID-19 در…

Continue Reading
Posted in Baby Doc DNA documentary fertility genealogy Hannah Olson infertility las vegas Movie News Podcasts Quincy Fortier Wendi Babst

پزشک باروری وگاس که مخفیانه از اسپرم خود استفاده کرد

عزیزم خدا شرح می دهد که چگونه دکتر باروری لاس وگاس ، کوینسی فورتیر ، بیماران را با اسپرم خود ، بدون رضایت دانش آنها…

Continue Reading