دسته: Gregory Kershaw

Posted in documentary Gregory Kershaw Michael Dweck Movie News The Truffle Hunters

کارگردانان شکارچیان ترافل بر روی یک جامعه مرموز تصادف کردند

مایکل دوک و گریگوری کرشاو ، همکاران مستند مسابقه آخرین مسابقه، خود را در حالی یافتند که از طریق همان مناطق شمال ایتالیا در سال…

Continue Reading