دسته: Goonies

Posted in David Oyelowo feature Goonies Lonnie Chavis Movie News Peter Rabbit Rosario Dawson Stand By Me The Water Man Will Gluck

دیوید اویلوو در اولین کارگردانی بچه ها را جدی می گیرد

دیوید اویلوو می گوید: “وقتی بچه هستی ، واقعیت به خیال نزدیک است و خیال به واقعیت نزدیک است. و خیال روشی است که شما…

Continue Reading