دسته: Good Joe Bell

Posted in brokeback mountain Good Joe Bell Mark Wahlberg Movie News

مارک والبرگ به دنبال اصلاحیه خوب جو بل ، از نویسندگان کوه Brokeback است

مارک والبرگ در نقش شخصیت تیتراژ بازی می کند جو بل، پدری در زندگی واقعی که سالها پیش شروع به قدم زدن در سرتاسر آمریکا…

Continue Reading